Onze kracht

Na bijna 9 decennia is Cornelissen Groep niet meer weg te denken uit logistiek Nederland. Met een werkterrein dat zich ver buiten de landsgrenzen strekt, verleggen wij dagelijks onze grenzen. Letterlijk en figuurlijk. Onze missie staat dan ook als een huis. De beste logistieke oplossingen leveren en faciliteren; dat is onze drijfveer en daarmee zijn we groot geworden. Duurzaam, innovatief en met een optimale dienstverlening voor onze klant.

De kracht van vooruitstrevende logistieke oplossingen

De logistieke sector is continu in beweging en de roep om innovatie is groot. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van efficiency en veiligheid. Dit vraagt om een pro-actieve houding en om aanpassingen in materieel en bedrijfsvoering. Ontwikkelingen die een grote invloed hebben op de manier van denken en ondernemen binnen de logistieke sector. Cornelissen Groep is vooruitstrevend, gedreven en innovatief. We zijn continu bezig met het zoeken naar en het doorvoeren van vooruitstrevende logistieke oplossingen. Hiertoe hebben wij een drietal pijlers geformuleerd. Zo zijn én blijven wij klaar voor de toekomst!

De logistieke sector

is continu in beweging

Cornelissen werkt slimmer

We versnellen in gebruik van data services, cloud oplossingen, papierloos werken en slimmere algoritmes. Cornelissen Groep heeft zijn volledige IT-omgeving in cloud based services ondergebracht. Dit maakt het mogelijk om snel digitale innovaties in onze omgeving toe te passen. Zo werken wij met de nieuwste algoritmes in ons plansysteem, hebben we goed functionerende TMS, WMS en HR pakketen, experimenteren we met blockchain technologieën en beschikken we over de Simacan Control Tower voor real-time track & Trace. Ook onze warehouses worden steeds slimmer. Met de temperatuuroplossingen van Dyzle hebben we bijvoorbeeld 24/7 inzicht in de temperatuur. Daarnaast werken we dankzij slimme systemen, zoals E-CMR, en een moderne BI en Finance omgeving ook steeds meer papierloos. Dat is niet alleen slim, maar ook goed voor het milieu.

Cornelissen werkt schoner

De energietransitie in de praktijk verwezenlijken op een economisch verantwoorde wijze. Met meerdere eco-combi’s, 30+ (Bio)LNG voertuigen, elektrische vrachtwagen, meerdere elektrische koeltrailers lopen we voorop in de energietransitie. Ook hebben we een zeer modern wagenpark met de meest efficiënte motoren tot onze beschikking.

Met een goed werkende groene stadshub en dagranddistributie voor diverse klanten zorgen we er ook voor dat we op efficiënte wijze, buiten de files om, een verdere verduurzaming van onze operatie teweegbrengen. Dat heeft ook geresulteerd in een Lean&Green star voor meer dan 24% CO2 besparing in 5 jaar tijd.

Met een modern wagenpark

lopen we voorop in

de energietransitie

Cornelissen werkt samen

Waardecreatie en versnellen vraagt om een andere manier van samenwerken en organiseren. Zowel binnen ons bedrijf als met klanten en logistieke partners. We maken medewerkers die in het proces verantwoordelijk zijn voor de waardecreatie belangrijk en stellen ze centraal. Een organisatie met sterke shared services; schaal waar het kan en ook lokale betrokkenheid; dichtbij waar het moet.

Innovatie in de logistieke keten komt altijd vanuit samenwerking tot stand. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol. Vertrouwen en transparantie zijn daarin de randvoorwaarden voor succes.