Cornelissen groep

Cornelissen

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de (nieuwste versies van de) onderstaande voorwaarden van toepassing.

Cornelissen groep

Wilt u de voorwaarden liever per post ontvangen? Uiteraard sturen wij u ze graag toe (contact). U kunt de verschillende voorwaarden ook direct hieronder openen en opslaan.

Voor Cornelissen Transport BV, Cornelissen Logistics BV en Polar Special BV gelden de volgende voorwaarden:

Binnenlands vervoer: De Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015.

Algemene vervoerscondities (NL)

Algemene vervoerscondities (ENG)

Grensoverschrijdend vervoer: Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en aanvullend de Algemene vervoerscondities (AVC) 2002.

CMR Verdrag (NL)

CMR Verdrag (ENG)

Logistieke activiteiten: De Logistieke Services Voorwaarden (LSV) 2014, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.

Logistieke Service Voorwaarden (NL)

Logistieke Service Voorwaarden (ENG)

Ondervervoer losse transportopdrachten: Voor ondervervoerders van losse transportopdrachten gelden de ‘Additionele voorwaarden – PayChecked normen’.

Additionele voorwaarden – PayChecked normen (NL)