Algemene voorwaarden

De website polar-special.nl behoort toe aan Polar Special. Polar Special heeft haar hoofdlocatie in Nijmegen en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 09145858.

POLAR SPECIAL

ALGEMEEN

De inhoud van de pagina’s op onze website polar-special.nl​ kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op de website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel wij bij Polar Special streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op polar-special.nl​ , bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

RECHTEN

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op polar-special.nl​ toe aan Polar Special. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, Polar Special, worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.

Logistieke Service Voorwaarden

CMR Verdrag (NL)

CMR Verdrag (ENG)

Algemene Vervoerscondities 2002 versie 2015

FENEX