Cornelissen groep

#Teamcornelissen

Onze kracht

De logistieke sector is continu in beweging en de roep om innovatie is groot. Dit vraagt om een pro-actieve houding en om aanpassingen in materieel en bedrijfsvoering. Ontwikkelingen die een grote invloed hebben op de manier van denken en ondernemen binnen de logistieke sector.

Cornelissen groep
Cornelissen groep

Altijd op zoek naar nieuwe
innovaties op het gebied van
technologie

We versnellen in gebruik van data services, cloud oplossingen, papierloos werken en slimmere algoritmes. Cornelissen Groep heeft zijn volledige IT-omgeving in cloud based services ondergebracht. Dit maakt het mogelijk om snel digitale innovaties in onze omgeving toe te passen. Zo werken wij met de nieuwste algoritmes in ons plansysteem, hebben we goed functionerende TMS, WMS en HR pakketen, experimenteren we met blockchain technologieën en beschikken we over de Simacan Control Tower voor real-time track & Trace. Ook onze warehouses worden steeds slimmer. Met de temperatuuroplossingen van Dyzle hebben we bijvoorbeeld 24/7 inzicht in de temperatuur. Daarnaast werken we dankzij slimme systemen, zoals E-CMR, en een moderne BI en Finance omgeving ook steeds meer papierloos. Dat is niet alleen slim, maar ook goed voor het milieu.

Duurzaam
Wagenpark

De energietransitie in de praktijk verwezenlijken op een economisch verantwoorde wijze. Met meerdere eco-combi’s, 30+ (Bio)LNG voertuigen, elektrische vrachtwagen, meerdere elektrische koeltrailers lopen we voorop in de energietransitie. Ook hebben we een zeer modern wagenpark met de meest efficiënte motoren tot onze beschikking.

Met een goed werkende groene stadshub en dagranddistributie voor diverse klanten zorgen we er ook voor dat we op efficiënte wijze, buiten de files om, een verdere verduurzaming van onze operatie teweegbrengen. Dat heeft ook geresulteerd in een Lean&Green star voor meer dan 24% CO2 besparing in 5 jaar tijd.

Cornelissen groep
Duurzaam transport
Cornelissen groep

Cornelissen
in cijfers

Cornelissen groep

SINDS

1960
Cornelissen groep

LOCATIES

0
Cornelissen groep

VOERTUIGEN

0 +
Cornelissen groep

WERKNEMERS

0
Cornelissen groep

CAPACITEIT

0 M²
Cornelissen groep
Cornelissen groep

Samenwerking en
Vertrouwen

Waardecreatie en versnellen vraagt om een andere manier van samenwerken en organiseren. Zowel binnen ons bedrijf als met klanten en logistieke partners. We maken medewerkers die in het proces verantwoordelijk zijn voor de waardecreatie belangrijk en stellen ze centraal. Een organisatie met sterke shared services; schaal waar het kan en ook lokale betrokkenheid; dichtbij waar het moet.

Innovatie in de logistieke keten komt altijd vanuit samenwerking tot stand. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol. Vertrouwen en transparantie zijn daarin de randvoorwaarden voor succes.